Täckhundsanvisning via avelsrådet Finsk spets.

Täckhundsanvisning via avelsrådet Finsk spets.

Sammankallande Roland Lundgren

Kontaktperson, Jonas Carlsson

Täckhundsanvisare, Roland Lundgren, Kjell Pettersson

Övriga ledamöter, Per-Ove Bergman, Anders Morin, Egon Rongdén, Birger Backebjörk

SSFs nya avelskommitté för Finsk spets arbetar med att flertal frågor. En av dessa är att erbjuda hjälp med att hitta en lämplig hanhund inför en tänkt parning. Hanhundsägare rekommenderas även att kontakta avelsrådet vid förfrågan från tikägare, för att få information om tikens hälsostatus och övrig viktig information.

För att kunna lämna förslag på täckhund behövs information om tiken.

  • Vid förfrågan om täckhund från Sverige Finland eller Norge kontaktas Jonas Carlsson, helst via mail.
  • Tiken skall vara knäledsundersökt Patella UA tidigast vid 1 års ålder. Intyg bifogas förfrågan.
  • Tandstatusundersökt av veterinär. Inte sakna mer än 4 tänder. Blankett tandstatusintyg finns på SSFs hemsida under Avelsråd. Till avelsråd Finsk spets. Blanketter för Finsk spets. Blanketten bifogas förfrågan.
  • Tikblankett ifylld och bifogad förfrågan. Blanketten finns på SSFs hemsida under Avelsråd. Till avelsråd Finsk spets. Blanketter för Finsk spets.
  • Inte ha för hög riskfaktor för epilepsi. Avelsrådet beräknar med hjälp av kända uppgifter.
  • När underlaget är komplett skickas förfrågan vidare till täckundsanvisarna Kjell Pettersson och Roland Lundgren.
  • När anvisningen är klar återkopplar Jonas till tik ägaren.
  • Det är viktigt att kontakta avelsrådet i god tid före väntat löp.

Avelsrådskommittén för Finsk spets. 2016-05-05