Avelsrådgivning, täckhundsanvisning etc.

Information från SSF:s styrelse.

Efter kontakt med avelsrådsgrupperna i bägge raserna vill vi förtydliga vart SSF står i frågan om ovan rubricerande ärenden. Bägge avelsrådsgrupperna jobbar på uppdrag av styrelsen och vid kommunikation med dessa har det framkommit bl. a att dom ibland får förfrågningar om olika saker som kommer från olika källor i sociala medier. Det är högst olyckligt om dom i sitt jobb ska behöva besvara frågor som kommer från privata inlägg och högst egna tyckanden.

Därför ställer vi oss bakom deras vädjan att vända sig till avelsrådsgrupperna direkt i just dessa frågor!

Om någon intresserad vill bidra med kunskap och arbete på längre sikt, så kontakta gärna någon av oss i styrelsen. Det händer att det uppstår vakanser i de bägge grupperna. Där finns det möjlighet att bidra med arbete för bägge rasernas utveckling.

Med vänlig hälsning Styrelsen SSF Riks