Efterlysning till Ståndskall

Hej alla medlemmar! Arbetet pågår för fullt med Ståndskall nr 3. Vår ”bank” börjar sina och vi efterlyser bilder samt recept för framtida nummer. Har du något du vill bidra med? Maila till standskall.ssf@gmail.com. Tack på förhand! Arbetsgruppen för Ståndskall, Therése och Åsa samt redaktör Erika.