Julhälsning från ordförande

Jag skriver här några rader från året som gått.

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året och en hel del korrespondens via mail och telefon däremellan. Inga större uppgifter har legat på vårt bord, men verksamheten har rullat på. Många personer har jobbat förtjänstfullt med olika uppdrag, något som man som medlem kanske inte märker av. Men som sagt, jag lovar att det händer saker.

Vi fick glädjande en ny redaktör, Håkan Sundman för Ståndskall från årsskiftet. Där har jag verkligen insett att det är ett stort jobb att skapa vår klubbtidning. Material från många, inte helt sällan med lite smärre fel och inte heller alltid tydliga bildtexter etc. Där kan vi verkligen underlätta för både redaktör och layoutare om vi alltid har för vana att skriva från vem materialet är, tydliga bildtexter och kanske även kört en rättstavning innan man mailar in manus. Vi har tagit bort autosvaret ”mottaget” och hädanefter kvitterar Håkan med vändande mail att det har inkommit. Vädjar till ALLA att inkomma med material från både lokalklubbar och övriga medlemmar. Det är vi alla som skapar tidningen! Det finns inte ”nån” som gör det. Jag kommer även be kommittéerna att mera löpande delge om information om sin verksamhet i tidningen.

Västerbottens Lappmark ordnade förtjänstfullt Trädskällardagar i somras som blev ett lyckat arrangemang enligt rapporter jag fått. Vill slå ett slag för att ni försöker ordna någon aktivitet i lokalklubbens egen regi. Vet att flera gör det, men jag tror att det finns många fler uppslag som skapar intresse för våra raser och jaktform ute hos er.

Har precis fått info från Jonas Carlsson i avelskommittén finsk spets att det är 219 st inregistrerade finska spetsar under 2019. 80 st har undersökt patella och alla har statusen UA. Mycket glädjande!

Kollade själv antalet regade Nobsar under året och det var 181 st. Pratade med Göran Hofling i avelskommittén norrbottenspets och fick siffror på att 72 st nobsar undersökt patella, varav 2 hade anmärkning. 136 har gjort ögonlysning och där fanns 25 st anmärkningar. Dock ska man komma ihåg att en hund kan ha flera anmärkningar så antalet anmärkningar är inte samma som antalet hundar.

Har även färska uppgifter om att det har gåtts 421 utlysta och 90 rörliga prov 2019.

Samma siffror från 2018 är 401 utlysta och 173 rörliga, alltså betydligt färre rörliga än ifjol. Det kan man kanske spekulera i att det har varit en höst med färre föryngringar och mycket skygg fågel under jakten, vilket gjort att intresset av att starta på rörligt inte ligger överst på att göra listan.

Vill även informera att Riksårsmötet och Riksutställningen 2020 går av stapeln 25/4 i Jokkmokk.

Bra att ta med sig på lokalklubbens årsmöte då delegater väljs! Skicka namn och adress på dessa så snart ni kan efter era årsmöten till Riks sekreterare. Skicka även ev ändringar på ordförande, sekreterare och kassör till Ståndskall och kom ihåg att ändra uppgifter under ev egna hemsidor.

Avslutar mina rader med mina personliga åsikter om sociala medier.

Det har helt förändrat synen på föreningsarbete, det är en sak som är säker.

Idag så tar en del medlemmar och skriver av sig en massa skit på Fejan istället för att erbjuda sina tjänster och hjälpa till i en förening. Men där är inte SSF unik på något sätt. Det gäller snart alla föreningar. Tiden som ingen längre har verkar då finnas både här och där med tanke på vilka doktorsavhandlingar som skrivs. Men lägga tiden i en förening, näää det är inte lika intressant som att få en massa likes.

Hursomhelst så önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt (jakt)År!

Janne Andersson
Ordförande SSF