Julhälsning från ordförande

Så var denna säsong snart till ända. En säsong som för mig, och jag gissar många andra, varit längre än den brukar.
Det är först i mitten av december som snö och kyla satt stopp. Det brukar vanligtvis ske i november i mina trakter.

Tyvärr har det varit sämre med fågeltillgången men vi har i alla fall lyckats någotsånär hyffsat, Moltas och jag.
I alla fall med jakten om än inte med jaktproven. Vi gick två utlysta i Strömsund men det var tyvärr
så gott som helt fågeltomt på de rutor vi fick. Nu är ju det inget att hänga läpp för. Det kommer fler tillfällen
att gå jaktprov framöver.

Glöm inte bort lokalklubbarnas årsmöten nu framöver vårvintern! Samt Riksårsmötet med tillhörande Riksutställning i Mora i april.
Har ni förslag på förbättringar gällande något i vår verksamhet så passa på att skicka in motioner till lokalklubbarnas årsmöten!
Se Ståndskall nr 4 för mer info om alla kommande årsmöten.

Med hopp om ett bra 2023 så tillönskar jag er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Anders Lundberg, ordförande SSF Riks