Ny provregelkommitté igång

Efter SSF:s fullmäktige har en ny provregelkommitté börjat arbeta inför kommande provregelrevidering. Lokalklubbarnas synpunkter har tagits tillvara och diskuterats. När pandemisituationen sen tillåter till hösten kommer lokalklubbarna att kallas till en konferens för att gemensamt diskutera förändringar.

Den nya kommittén består av Anders Morin, Nedre Norrbotten, Mats Thorneus, Övre Norrbotten, Roger Hedlund, Jämtland/Härjedalen och Egon Rongdén, Medelpad.