Ny redaktör för Ståndskall

Ny redaktör för Ståndskall f.o.m nr 4, 2016 är Kaj Ekroos. Han nås på e-post: standskall.kaj@gmail.com

Vi önskar Kaj all lycka och avtackar samtidigt förre redaktören Göran Hellström för hans insats och idoga arbete.