Nytt championat, Nordic CH, från årsskiftet

För att tilldelas det nya nordiska utställningschampionatet, Nordic Show Champion (NORDIC Ch) ska hunden först vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad. Den ska även erhålla tre Nordic Show certifikat, från tre olika länder, av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska erövras efter att hunden har fyllt 24 månader.

https://www.skk.se/sv/utstallning/Har-hittar-du-utstallningar/olika-utstallningsformer/fragor–svar-om-nordic-dog-show/