Påminnelse!

Glöm inte att rapportera resultat för uppfödarpriset Unos Minne

Kvalificeringstid är kalenderår (1/1 – 31/12) och anspråk på priset ska vara priskommittén tillhanda senast den 31/1 året efter. Medlem som vill tävla om priset måste själv anmäla detta till priskommittén.

Rätt att delta i tävlingen äger varje medlem i SSF med ägda och /eller uppfödda hundar av raserna finsk spets och norrbottenspets.

Meriter ska vara från Sverige med undantag för deltagande vid Nordiska Mästerskapen.

Läs mer här.