Policy för sociala medier

Då SSF som klubb är SKK-ansluten så ska vi följa av SKK framtagna regler och policys. Detta gäller för förtroendevalda och funktionärer såväl som för klubbens medlemmar.

SKK’s policy för sociala medier är således en policy som gäller oss. Den kan ni ta del av på denna länk.

Policyn finns även på denna hemsida på denna länk.