Redaktör till Ståndskall

Hej!
Nu behöver vi kavla upp ärmarna och hjälpas åt igen!

Då vår nuvarande redaktör tyvärr avsagt sig uppdraget så söker SSF ny
redaktör till vår tidning Ståndskall.
Är du eller kanske någon du känner, intresserad av att bidra till
klubbens verksamhet?
Tveka då inte utan ta kontakt med arbetskommittén för Ståndskall:
Åsa Fjällborg mejl: asa.fjellborg@gmail.com Tel 070-202 20 27 eller
Therese Halvarsson mejl: halvarssontherese@gmail.com Tel: 073-097 72 07.

Du behöver inte vara en fullfjädrad publicist för att vara lämplig för
uppgiften. Är du bara intresserad och har viljan så räcker det långt. Vi hjälps
alla åt att forma vår tidning så du kommer inte stå ensam utan hjälp och
stöd finns på bred front.

Vänligen sprid denna information till de du tycker bör ta del av den!

Vänliga hälsningar / Styrelsen SSF