Rekommendationer för genomförandet av ordinarie jaktprov under pågående pandemi

Den pågående pandemin påverkar vår provverksamhet på olika sätt. Vi har medlemmar och funktionärer som på olika sätt kan tillhöra så kallade riskgrupper och det är därför mycket viktigt att vi respekterar de restriktioner som Folkhälsomyndigheten utfärdat om distansering, större folksamlingar och att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

SSF bedömer att det är möjligt att genomföra ordinarie jaktprov men då smittspridning fortfarande pågår har SSF tagit fram följande rekommendationer för genomförandet.

  • Undvik större samlingar av deltagare och funktionärer. Om sådana ändå genomförs rekommenderar vi att de genomförs utomhus och att avstånd mellan personer hålls.
  • Genomför helst lottning i god tid i förväg och meddela hundförare och domare om tid och plats så kan de ev. också mötas på skogen.
  • Undvik stora kollegium! Så långt möjligt bör kollegium genomföras med endast tjänstgörande provledare och aktuell domare.
    • Om det finns behov av större kollegium, tex för aspiranttjänstgöringar, kan kollegiet som ett alternativ genomföras online via videokonferens. Hålls sådan får den ske inom tre dagar efter sista provdag och tjänstgörande provledare måste självklart delta.
  • Undvik gemensamt boende och gemensam mathållning. Att samla många från olika delar av landet och bo tillsammans under något eller några dygn rekommenderas inte.
  • Tänk på att gemensam resa i bil kan vara en risksituation. Överväg att domare och hundförare åker ut till provytan i separata bilar.
  • Visa respekt!