Riksfullmäktige och Riksutställning 2019

SSF Riksfullmäktige Lycksele 2019-04-06
Lördagen den 6 april 15.00 på Anslaresort (Camping)
Rum och mat bokas genom Thomas Jonsson,
sekreterare Västerbottens Lappmark.

SSF Riksutställning Lycksele 2019-04-07
SSF Västerbottens Lappmark inbjuder till
riksutställning för Norrbottenspets och Finskspets.
Plats: Ansia Camping
Domare: Arild Berget

Läs mer i Ståndskall nr 1, 2019.