Röjans Vandringspris

Röjans Vandringspris

Till SSF’s 50-årsjubileum 2017 skänkte Thommy Svevar, Finland, en skulptur föreställande en tjäderhöna till SSF med tanken att vi skulle inrätta ett pris riktat till våra kvinnliga medlemmar.

Detta föranledde att vi skapade ett pris som vi kallat Röjans Vandringspris. Priset består av att tjäderhönan Röjan tillfaller vinnaren under ett år samt en tavla av konstnären Göran Boström som vinnaren får behålla.

Prisutdelningen sker på Riksårsstämman och vinnaren inbjuds av SSF Riks.

Vinnare av Röjans Vandringspris

ÅrHundförareHundPoäng
2021Irene LundmarkSE24145/2017 Raste84
2020Malin NordinSE15520/2014 Brattstans Tyra92
2019Miranda FringsSE53574/2016 Poju86
2018Malin NordinSE15520/2014 Brattstans Tyra79

Statuter

Detta pris är endast öppet för kvinnliga hundförare. Hundföraren behöver ej vara hundägare. Dock ska hundföraren vara medlem i SSF vid provtillfället.

Priset tillfaller den kvinnliga hundförare som under jaktprovssäsongen (16/8 – 31/3) uppnått den högsta poängen på antingen utlyst eller rörligt jaktprov avlagt i Sverige.

Den hundförare som vill göra anspråk på priset måste själv anmäla detta till priskommittén senast första veckan i april. Anmälan ska innehålla hundförarens namn, hundens namn och reg.nr, datum för provet och poäng.

Om två eller fler hundförare uppnått samma poäng, har den yngsta hundföraren företräde.

Skallkungen (SM) Årets skällande fågelhund Nordiska Mästerskapen Kennel Rahans Vandringspris Unos minne "SSF uppfödarpris" Guldnålen Riksutställningen
Copyright © 2022 SSF-Riks