Skallkungen

Skallkungen – även kallat svenska mästerskapen för skällande fågelhundar

Skallkungen avgörs under två dagar, där varje hund ska genomföra ett prov vardera dagen. Skallkungen är endast öppen för svenskägda hundar. Som bedömningsgrund gäller SSF:s jaktprovsbestämmelser och tolkningsanvisningar.

Rätt att deltaga äger en hund från varje lokalklubb, under förutsättning att de är kvalificerade enligt statuterna här intill. Alltså deltar tio hundar i denna tävling.

Vinnare och Skallkung blir den hund som når högsta poäng under något av de två genomförda proven. Vid lika poäng vinner den hund med bästa andra prov. Är deltagarna fortfarande lika, vinner den yngre hunden.

 

Skallkungar genom tiderna
ÅrPoängHundÄgare
202283Karlsömarken Chili SE55954/2017Daniel Wiklund
202176Tukkikankaan Nikko SE16931/2018Kjell Sundvall
2020-Inställt pga coronapandemin-
201982Poju SE53574/2016Miranda Frings
201885Guri Malla`s Nob Bira SE22391/2014Mats Andersson
201793Predator's Mikko SE36263/2012Tomas Salander
201694Häggingåsens Mira
SE22499/2013
Daniel Byqvist
201575Tjäderlekens Messi SE21497/2012Anders Häggkvist
201475Skarnäbbens Theia SE37145/2012Ulf Grabbe
201389Fort Hjort Nalli S33163/2008Anders Morin
201272Kiepin Kaira S34999/2008Tommy Jonasson
201178Akroyd's Pirjo S12671/2005Leif Hedlund
201077Luokanjarkas Isabella S28400/2007Karl-Anders Karlsson
200975Sörlidbäckens Chili S20027/2006Göran Hellström
200882Akroyd´s Piiri S12669/2005Bengt Stenberg
200794Akroyd´s Piiri S12669/2005Bengt Stenberg
200679Sörlidbäckens Kita S48342/2001Peter Persson
200578Sörlidbäckens Kita S48342/2001Peter Persson
200485Våtsjöbergets Kita S28689/99Roger Nilsen
200372Kolgårdens Arja S24597/95Roger Hellgren
200279Tapion Paras S28952/97Bengt Persson
200175Tapion Paras S28952/97Bengt Persson
200083Rakki S51532/94Stefan Eriksson
199979Ailatis Jack S32055/92Anders Larsson
199891Råsjöskogens Bamse S59480/93Anders Näslund
199786Ukkos Sisu S26701/92Jarmo Paananen
199678Utterdalens Pexi S27289/93Per-Erik Rubinsson
199574Rahan Taiko S31778/91Rolf Eriksson
199475Malmbackens Mikko S28343/88Kjell Pettersson
199382Ricko S43559/88Bengt-Erik Göransson
199274Piki SF6223/86Tommy Olsson
199172Lennek Jätkä S62280/86Kent Sköld
199075Tapion Pukko S25193/88Ulla-Britt Öhgren
198971Nalle S38826/84Lars Arne Larsson
198874Nalle S38826/84Lars Arne Larsson
198768Riippu S24611/85Leif Kristoffersson
198669Jenny S34294/84Börje Andersson
198582Riika SF21949/79Bertil Holmström
198473Nicke S54407/80Ingemar Stenberg
198372Raiku S36317/81Kent Renlund
198280Åkes Rulle S08043/76Rolf Lundgren
198187Ukkos Zilva S58285/73Stig Brännvall
198088Röjbackens Sampo S00479/75Bengt Gillstedt
197976Finnskallets Satu S20661/74Bertil Holmström
197879Nappe S17948/71Nils Öhman
197778Ukkos Penu S29934/71Stig Brännvall
197670Ukkos Penu S29934/71Stig Brännvall
197567Siriklin Sippi SF11569/68K G Ekroos
197475Raija S22658/65Kurt Öhlund
197365Raija S22658/65Kurt Öhlund
197285Ukkos Rippe S08356/69Kjell Rosberg
197189Dolly SF10923/63K G Ekroos
197085Aljo Teri SF00615/64Henry Karlsson
196980Fenno Lukas S11111/66Tore Sjöberg
196884Mätsämiehen Anu S20014/65Rune Samuelsson
196787Tornedalens Ukko S14449/63Rune Samuelsson

Statuter

Varje lokalklubb avgör själva hur kvalificeringen till Skallkungen sker inom respektive lokalklubb. Gemensamt är dock att det sker via av lokalklubben arrangerade jaktprov, utlysta och/eller rörliga.

Kvalificeringstiden räknas till och med helgen 14 dagar före Skallkungstävlingen. De prov som går därefter är kvalificerande till nästa års tävling, dock ej själva Skallkungstävlingen som inte är kvalificerande.

Anmälan till Skallkungen görs av respektive lokalklubb. Anmälan ska vara skriftlig och sändas till arrangerande klubbs sekreterare och skall ha inkommit senast tisdagen, 12 dagar före tävlingen. I anmälan anges deltagande hundars namn, reg.nr, kön, ras, föräldrar, ägare med adress och telefonnummer, samt poäng och plats för kvalificeringen.

Årets skällande fågelhund Nordiska Mästerskapen Kennel Rahans Vandringspris Unos minne "SSF Uppfödarpris" Guldnålen Riksutställningen Röjans Vandringspris
Copyright © 2022 SSF-Riks