SSF söker framtida avelsfunktionärer

För att försöka dela upp arbetsuppgifterna inom avelsrådet söker nu SSF fler avelsfunktionärer, både för norrbottenspets och finsk spets.

✔ Är du intresserad av och har kunskap om avel och genetik?

✔ Tycker du om sociala kontakter?

✔ Tycker du att det är roligt att lära ut, informera och hjälpa till?

✔ Har du bra datorvana och kan hantera Officepaketet?

✔ Är du intresserad av statistik och att redovisa på ett lättförståeligt sätt?

✔ Kan du tänka dig att långvarigt hjälpa till som funktionär inom SSF?

 

I så fall så tror vi att du skulle kunna vara lämplig som avelsfunktionär inom SSF. Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen så får du ytterligare information.

SKK:

”Som avelsfunktionär ska du underlätta för klubben eller uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor. Du har tillsammans med styrelsen ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS, hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”. Avelsfunktionären ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den enskilde uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.”