Ståndskall i lager

På grund av att vi bytt tryckeri samt att vi står utan fast redaktör så har vi tyvärr inget lager av tidigare nummer av tidningen.
Detta gör att nya medlemmar, eller medlemmar som betalar årsavgiften sent, inte kan få tidigare nummer för 2018 retroaktivt.
Vi hänvisar dessa till hemsidan där alla tidigare nummer finns att läsa som pdf-filer, se denna länk: https://ssf-riks.se/tidningen-standskall/