Unos minne ”SSF’s uppfödarpris”

Unos Minne

Priset Unos Minne utdelades första gången vid riksårsmötet 1981 för att hedra minnet av den 1971 hastigt bortgångne Uno Lindstedt, Vittangi. Uno var vid den tidpunkten ordförande i SNF. Uno var också en stark drivkraft bakom SSF’s tillkomst och skapare av Tornedalens Kennel.

Från och med 2010 ändrades det dåvarande vandringspriset till att vara ett årligt uppfödarpris. Inför varje riksårsmöte räknas vinnaren fram för det gångna tävlingsåret enligt statuter här intill.

Prisutdelning sker på Riksårsstämman.

Vinnare av Unos Minne
ÅrKennelÄgare
2021Tallskallets KennelRobin Boija
2020Tallskallets KennelRobin Boija
2019Häggingåsens KennelDaniel Bykvist
2018Häggingåsens KennelDaniel Bykvist
2017Häggingåsens KennelDaniel Bykvist
2016Häggingåsens KennelDaniel Bykvist
2015Häggingåsens KennelDaniel Bykvist
2014Sörlidbäckens KennelGöran Hellström
2013Häggingåsens KennelDaniel Bykvist
2012Häggingåsens KennelDaniel Bykvist
2011Häggingåsens KennelDaniel Bykvist
2010Luokanjarkas KennelJan Andersson
2009Sörlidbäckens KennelGöran Hellström
2008Sörlidbäckens KennelGöran Hellström
2007Latanjärkas KennelMikael Holmberg
2006Latanjärkas KennelMikael Holmberg
2005Latanjärkas KennelMikael Holmberg

Statuter för Unos Minne

Kvalificeringstid är kalenderår (1/1 – 31/12) och anspråk på priset ska vara priskommittén tillhanda senast den 31/1 året efter. Medlem som vill tävla om priset måste själv anmäla detta till priskommittén.

Rätt att delta i tävlingen äger varje medlem i SSF med ägda och /eller uppfödda hundar av raserna finsk spets och norrbottenspets.

Meriter ska vara från Sverige med undantag  för deltagande vid Nordiska Mästerskapen.

Poänggivande meriter:

Utställningar
BIR vid SSF Riksutställning: 3 poäng
Utställningschampionat: 2 poäng
BIR: 1 poäng

Jaktprov
Nordisk Mästare eller Skallkung: 5 poäng
Jaktchampionat: 4 poäng
CACIT eller landskampsdeltagande: 3 poäng
1:a pris jaktprov: 2 poäng
2:a pris jaktprov: 1 poäng

Endast SE JCH och SE UCH är poänggivande. Likaså ska CACIT vara taget i Sverige under aktuellt år. Sista inteckning i championatet ska vara gjord under gällande kvalificeringstid. Övriga championat eller utmärkelser räknas ej.

Skallkungen (SM) Årets skällande fågelhund Nordiska Mästerskapen Kennel Rahans Vandringspris Guldnålen Riksutställningen Röjans Vandringspris
Copyright © 2022 SSF-Riks