2020-års fullmäktige på distans

SSF-riks har beslutat i samråd med SKK att genomföra 2020-års fullmäktige som videokonferens.

SSF-riks kommer också att genomföra en ”testkonferens” några dagar före fullmäktige så att samtliga utsedda delegater vet hur konferensen går till.
Varje lokalklubb skall utse en (1) delegat som representerar samtliga delegater (röster) för
klubben. Övriga utsedda delegater och medlemmar kan självklart vara lyssnare på mötet. Lokalklubben ansvarar för bokning av plats/lokal med bra internetuppkoppling för klubbens
delegat.
Lokalklubben skall senast 5 april skicka in namn och mailadress på delegaten till tommy@djura.biz
Ovannämnda delegat kommer att få ett mail på hur han/hon ska förfara för att kunna delta på fullmäktige.

SKK Informerar

Med anledning av covid-19 kan SKKs anslutna klubbar arrangera förenklade årsmöten och fullmäktigemöten på distans med start den 14 april 2020. Här beskriver vi hur det ska gå till för att vara godkänt.
Lösningarna för distansmöten som presenteras här är de enda som godkänns av Föreningskommittén. De bedömer att dessa möten kan fungera enhetligt genom hela organisationen, vilket är en förutsättning för att säkra de mest grundläggande demokratiska principerna.

1. Vid fullmäktigemöten som genomförs på distans ska varje lokalklubb, utse en delegat som bär samtliga röster.
2. Samtliga delegater ska ha tillgång till dator, mobil, läsplatta eller liknande som möjliggör att delegaten kan öppna webbsidor.
3. Det tekniska minimikravet är att samtliga deltagare har möjlighet att höra varandra.
4. Möjligheten för medlemmar att delta vid mötet går förlorad och ska kompenseras med att styrelsen efter mötet sammanställer en rapport om mötet och de beslut som fattats.
5. Kallelse till mötet ska senast skickas ut två veckor före mötet men kan inte gå ut förrän SKK meddelat ett fastställt mötesdatum.