Om SSF

Specialklubben för skällande fågelhundar – SSF

SSF, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, har funnits som specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) sedan 1967. Våra raser är Norrbottenspets och Finsk Spets. Vi har 10 lokalklubbar runt om i landet, från norr till söder, vilka du kan se i menyn till höger.

Vår ambition är att främja den jaktliga och exteriöra utvecklingen hos våra raser med inriktning främst på rasernas utveckling som skällande fågelhundar. Våra raser tillhör de friskaste och vi strävar efter att fortsätta hålla sjukdomsbilden så låg som möjligt.

Vi verkar också för skogsfågeljaktens rätta bedrivande, samt bevarande av den kultur, som ligger i de ursprungliga nordiska jaktformerna med skällande fågelhundar.

Våra verktyg för att främja våra ändamål är att anordna jaktprov och utställningar samt genom att tillhandahålla avelsrådgivning.

SSF Riks Styrelse

Jan Andersson (G)
Ordförande
Egon Rongdén (M)
Vice ordförande
Tommy Lannemar (MS)
Sekr. & Kassör
Cecilia Sjölund (M)
Vice sekreterare
Jeanette Börjesson (Å)
Ledamot
Anders Lundberg (J/H)
Ledamot
Niklas Stöök (J/H)
Ledamot
Åsa Fjällborg (ÖN)
Suppleant
Therése Halvarsson (J/H)
Suppleant
Göran Eriksson (S)
Suppleant
Anna Jönsson (J/H)
Suppleant

Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden. Thore Öhgren, Arvidsjaur. Kjell Rosberg, Sorsele. Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå. Birger Backebjörk, Hakkas. Seppo Savola, Finland.

Arbetsutskott, AU
Jan Andersson, Ljusdal.
Telefon: 070-597 35 50 • e-post: jaaan@live.se
Tommy Lannemar, Djura.
Telefon: 070-574 49 20 • e-post: tommy@djura.biz
Egon Rongdén, Sörberge.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se

Avelsrådskommitté
Finsk Spets
Jonas Carlsson, Sundsvall.
Telefon: 076-841 44 31 • e-post: jonascarlsson_@hotmail.com (Jonas saknar telefon för närvarande så använd mail tills vidare.)
Per-Ove Bergman, Gnarp.
Telefon: 070-361 12 94 • e-post: perovebergman@outlook.com
Egon Rongdén, Sörberge.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se
Birger Backebjörk, Hakkas.
Telefon: 073-027 92 78 • e-post: b.backebjork@imeganet.se
Niklas Stöök, Hammarstrand.
Telefon: 070-222 05 32 • e-post: niklasstook@gmail.com
Daniel Byqvist, Bollnäs.
Telefon: 070-352 95 38 • e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets
Göran Hofling, Njurunda
Telefon: 076-848 42 03 • e-post: goran.hofling@gmail.com
Rickard Näslund, Tärnaby.
Telefon: 070-590 24 51 • e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Jeanette Börjesson, Själevad.
Telefon: 072-503 92 05 • e-post: jensing@telia.com

Nordiska samarbetskommittén
Birger Backebjörk, Hakkas.
Telefon: 073-027 92 78 • e-post: b.backebjork@imeganet.se
Göran Hofling, Njurunda
Telefon: 076-848 42 03 • e-post: goran.hofling@gmail.com

Medlemskommitté
Tommy Lannemar, Djura.
Telefon: 070-574 49 20 • e-post: tommy@djura.biz

Pris- och Marknadskommitté
Sammankallande: Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Åsa Fjällborg, Mattisudden.
Telefon: 070-202 20 27 • e-post: asa.fjellborg@gmail.com

Provregelkommitté
Sammankallande: Kurt Sivertsson, Barsele.
Telefon: 0951-210 65 / 070-379 57 80 • e-post: kurt.sivertsson@it4unet.se
Ann-Kristine Persson, Villhelmina.
Telefon: 073-035 88 23 • e-post: akpersson@live.se
Jan Andersson, Ljusdal.
Telefon: 070-597 35 50 • e-post: jaaan@live.se
John Laestander, Arjeplog.
Telefon: 0961-617 17 • e-post: john.laestander@skelleftealven.se

Utställnings- och Exteriörkommitté
Christina Hedlund, Piteå.
Telefon: 070-303 73 85 • e-post: christina.hedlund@pitea.se

Resultatansvarig utställningar
Berith Johansson, Åsele.
Telefon: 070-366 44 79 • e-post: tjaderfightens@hotmail.com

Dataansvarig jaktprov
Anders Lundberg
, Rossbol
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Redaktör Ståndskall
Håkan Sundman, Sundsvall
Telefon: 070-643 00 03 • e-post: standskall.ssf@gmail.com

Ansvarig utgivare Ståndskall
Jan Andersson, Ljusdal.
Telefon: 070-597 35 50 • e-post: jaaan@live.se

Ansvarig utgivare och webbredaktör för ssf-riks.se
Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Valberedning
Sammankallande: Torleif Eriksson, Umeå.
Telefon: 073-038 82 03 • e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Kjell Welam, Äppelbo.
Telefon: 070-261 95 67 • e-post: kjell.welam@appelbo.net
Anita Hästdahl, Ånge.
Telefon: 070-606 63 06 • e-post: anita.hastdahl@gmail.com

Revisorer
Peter Persson, Storuman.
Telefon: 070-920 62 05 • e-post: peter.persson@storuman.se
Göran Jönsson, Sollefteå.
Telefon: 070-673 69 15 • e-post: goran.jagare@telia.com

Copyright © 2016 SSF-Riks