Våra raser

Jakt med skällande fågelhund

Plötsligt bryts tystnaden av ett ståndskall i den annars så tysta skogen. Du gissar att avståndet är 300 meter och du börjar ta dig fram mot skallet. Den sista biten tar du det väldigt försiktigt och utnyttjar terrängen för att inte röja dig för fågeln. Är det en tjäder eller en orre det vet du inte för du har ännu inget sett eller hört.

Det enda som hörs är hundens täta ljudmatta som underlättar din egen ansmygning för att hitta fågeln i trädet. Plötslig ser du hunden och att den pekar skällande mot en gammal glesvuxen tall, så ser du den, en stor grann tjädertupp. Du lägger an din bössa och siktar, det är spännande, så vansinnigt spännande.

Jakt med skällande fågelhund  eller trädskällarjakt som det ofta heter i vardagsmun är en prestigelös jaktform som inte kräver dyrbar avancerad utrusning. Kalibervalet är en smaksak men många jagar med lätta små bössor typ .22 WMR eller liknande. Det är du och din hund, du kan jaga när du vill och så länge som du själv har lust med. Du hinner med ett jaktpass efter jobbet om du har hyggligt nära till jaktmarken, i alla fall under den första delen av säsongen som startar 25 augusti.

Vilken ras ska jag välja

Finsk spets eller Norrbottenspets? Vilken ras man väljer handlar mest om tycke och smak, de som en gång börjat med någon av dem byter sällan. Båda raserna anses idag som likvärdiga. På SKK:s hemsida finns information om bägge raserna. Länkar till respektive ras beskrivningar finns här.

Copyright © 2023 SSF-Riks