Om SSF

Specialklubben för skällande fågelhundar – SSF

SSF, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, har funnits som specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) sedan 1967. Våra raser är Norrbottenspets och Finsk Spets. Vi har 10 lokalklubbar runt om i landet, från norr till söder, vilka du kan se i menyn till höger.

Vår ambition är att främja den jaktliga och exteriöra utvecklingen hos våra raser med inriktning främst på rasernas utveckling som skällande fågelhundar. Våra raser tillhör de friskaste och vi strävar efter att fortsätta hålla sjukdomsbilden så låg som möjligt.

Vi verkar också för skogsfågeljaktens rätta bedrivande, samt bevarande av den kultur, som ligger i de ursprungliga nordiska jaktformerna med skällande fågelhundar.

Våra verktyg för att främja våra ändamål är att anordna jaktprov och utställningar samt genom att tillhandahålla avelsrådgivning.

SSF Riks Styrelse

Vakant
Ordförande
Egon Rongdén (M)
TF ordförande
Tommy Lannemar (MS)
Sekr. & Kassör
Cecilia Sjölund (M)
Vice sekreterare
Jeanette Börjesson (Å)
Ledamot
Anders Lundberg (J/H)
Ledamot
Niklas Stöök (J/H)
Ledamot
Åsa Fjällborg (ÖN)
Suppleant
Therése Halvarsson (J/H)
Suppleant
Göran Eriksson (S)
Suppleant
Anna Jönsson (J/H)
Suppleant

Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden. Thore Öhgren, Arvidsjaur. Kjell Rosberg, Sorsele. Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå. Birger Backebjörk, Hakkas. Seppo Savola, Finland. Staffan Forsslund, Storvik . Ingrid Frohm, Rönnbäck .

Arbetsutskott, AU
Tommy Lannemar, Djura.
Telefon: 070-574 49 20 • e-post: tommy@djura.biz
Egon Rongdén, Torpshammar.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se
Cecilia Sjölund, Liden.
Telefon: 070-661 59 33 • e-post: ssfcissi@gmail.com

Avelsrådskommitté
Finsk Spets
Jonas Carlsson, Sundsvall.
Telefon: 076-841 44 31 • e-post: jonascarlsson_@hotmail.com
Per-Ove Bergman, Gnarp.
Telefon: 070-361 12 94 • e-post: perovebergman@outlook.com
Egon Rongdén, Sörberge.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se
Niklas Stöök, Hammarstrand.
Telefon: 070-222 05 32 • e-post: niklasstook@gmail.com
Daniel Byqvist, Bollnäs.
Telefon: 070-352 95 38 • e-post: danielbyqvist@hotmail.com
Norrbottenspets
Göran Hofling, Njurunda
Telefon: 076-848 42 03 • e-post: goran.hofling@gmail.com
Rickard Näslund, Tärnaby.
Telefon: 070-590 24 51 • e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Jeanette Börjesson, Själevad.
Telefon: 072-503 92 05 • e-post: rinja02@gmail.com

Nordiska samarbetskommittén
Vakant
Göran Hofling, Njurunda
Telefon: 076-848 42 03 • e-post: goran.hofling@gmail.com

Medlemskommitté
Tommy Lannemar, Djura.
Telefon: 070-574 49 20 • e-post: tommy@djura.biz

Priskommitté
Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Åsa Fjällborg, Mattisudden.
Telefon: 070-202 20 27 • e-post: asa.fjellborg@gmail.com

Marknadskommitté
Sammankallande: Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Göran Eriksson, Saxdalen.
Telefon: 076-104 86 40 • e-post: styggberget@hotmail.com
Theresé Halvarsson, Hede.
Telefon: 073-097 72 07 • e-post: halvarssontherese@gmail.com

Provregelkommitté
Vakant

Utställnings- och Exteriörkommitté
Christina Hedlund, Piteå.
Telefon: 070-303 73 85 • e-post: christina.hedlund@pitea.se

Resultatansvarig utställningar
Berith Johansson, Åsele.
Telefon: 070-366 44 79 • e-post: tjaderfightens@hotmail.com

Dataansvarig jaktprov
Anders Lundberg
, Rossbol
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Redaktör Ståndskall
Håkan Sundman, Sundsvall
Telefon: 070-643 00 03 • e-post: standskall.ssf@gmail.com

Ansvarig utgivare Ståndskall
Egon Rongdén, Torpshammar.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se

Ansvarig utgivare och webbredaktör för ssf-riks.se
Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Valberedning
Sammankallande: Torleif Eriksson, Umeå.
Telefon: 073-038 82 03 • e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Kjell Welam, Äppelbo.
Telefon: 070-261 95 67 • e-post: kjell.welam@appelbo.net
Anita Hästdahl, Ånge.
Telefon: 070-606 63 06 • e-post: anita.hastdahl@gmail.com

Revisorer
Peter Persson, Storuman.
Telefon: 070-920 62 05 • e-post: peter.persson@storuman.se
Göran Jönsson, Sollefteå.
Telefon: 070-673 69 15 • e-post: goran.jagare@telia.com

SSF Riks
Adress:
Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Spik Kerstis väg 16
785 50 Djura

Organisationsnr: 894701-2806
BG: 5685-2544
IBAN: SE30 6000 0000 0008 1530
BIC: HANDSESS


Verksamhetsplan 2019

 Verksamhetsplan 2019


Styrelseprotokoll 2020

 Protokoll S1 21-22 februari
 Protokoll S2 8 mars
 Protokoll S3 16 mars
     Bilaga 1 till S3
     Motion 1.1
     Motion 1.2
     Bilaga 2 till S3
     Motion 2
     Bilaga 3 till S3
     Motion 3


Styrelseprotokoll 2019

 Protokoll S1 22-23 februari
 Protokoll S2 5 april
 Protokoll S3 6 april, konstituerande
 Protokoll S4 5 maj
 Protokoll S5 7 augusti
 Protokoll S6 24 november


SSF Riksfullmäktige

dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2019
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2018
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2017
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2016
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2015


SSF Riks Verksamhetsberättelser

dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2018
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2017
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2016
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2015


SSF Stadgar, manualer och regler

dfgdfg SKK Policy för sociala medier
dfgdfg SSF Integritetspolicy
dfgdfg SSF Stagdar
dfgdfg SSF Stadgar Lokalklubbar
dfgdfg SSF Regelpärm
dfgdfg Manual för provledare
dfgdfg Manual för SSF RasData
dfgdfg Lathund för utst. katalog
dfgdfg Tjänstgöringsintyg Domare
dfgdfg Tjänstgöringsintyg Provledare
dfgdfg Provregler 2017-2022
dfgdfg Tolkningsanvisningar Provregler
dfgdfg Jaktprovsprotokoll 2017-2022
dfgdfg Lathund för Jaktprovsprotokoll
dfgdfg Pejlanvändning vid jaktprov
dfgdfg Sponsorpaket för SSF


Tidningen Ståndskall

url-picÄldre nummer av Ståndskall


Copyright © 2020 SSF-Riks