Om SSF

Specialklubben för skällande fågelhundar – SSF

SSF, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, har funnits som specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) sedan 1967. Våra raser är Norrbottenspets och Finsk Spets. Vi har 10 lokalklubbar runt om i landet, från norr till söder, vilka du kan se i menyn till höger.

Vår ambition är att främja den jaktliga och exteriöra utvecklingen hos våra raser med inriktning främst på rasernas utveckling som skällande fågelhundar. Våra raser tillhör de friskaste och vi strävar efter att fortsätta hålla sjukdomsbilden så låg som möjligt.

Vi verkar också för skogsfågeljaktens rätta bedrivande, samt bevarande av den kultur, som ligger i de ursprungliga nordiska jaktformerna med skällande fågelhundar.

Våra verktyg för att främja våra ändamål är att anordna jaktprov och utställningar samt genom att tillhandahålla avelsrådgivning.

SSF Riks Styrelse

Anders Lundberg
Ordförande (J/H)
Egon Rongdén
Vice ordförande (M)
Camilla Andersson
Kassör (MS)
Cecilia Sjölund
Sekreterare (M)
Niklas Stöök
Vice sekreterare (J/H)
Erik Sundström
Ledamot (NN)
Åke Bäckström
Ledamot (VK)
Åsa Fjällborg
Suppleant (ÖN)
Kjell Welam
Suppleant (MS)
Anders Tanse
Suppleant (VL)
Ulla Lindvall
Suppleant (NN)

Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden. Tore Ögren, Arvidsjaur . Kjell Rosberg, Sorsele. Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå. Birger Backebjörk, Hakkas. Seppo Savola, Finland. Staffan Forsslund, Storvik . Ingrid Frohm, Rönnbäck .

Arbetsutskott, AU
Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Camilla Andersson, Nykvarn.
Telefon: 070-698 71 51 • e-post: ekonomi.ssfriks@gmail.com
Egon Rongdén, Torpshammar.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se
Cecilia Sjölund, Liden.
Telefon: 070-661 59 33 • e-post: ssfcissi@gmail.com

Avelsrådskommitté
Finsk Spets
Sammankallande: Tony Björklund, Ånge.
Telefon: 070-209 01 70 • e-post: ssfavelsrad.finskspets@gmail.com
Jonas Carlsson, Torpshammar.
Telefon: 076-841 44 31 • e-post: jonascarlsson_@hotmail.com
Norrbottenspets
Sammankallande: Rickard Näslund, Tärnaby.
Telefon: 070-590 24 51 • e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
*** Vakant ***

Nordiska samarbetskommittén
*** Vakant ***
Rickard Näslund, Tärnaby.
Telefon: 070-590 24 51 • e-post: nobsen.rickard@hotmail.se

Medlemsansvarig
Erik Sundström, Luleå.
Telefon: 070-377 62 23 • e-post: ssf.medlemskap@gmail.com
(Använd mail i första hand, telefon endast kvällstid)

Priskommitté
Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Åsa Fjällborg, Mattisudden.
Telefon: 070-202 20 27 • e-post: asa.fjellborg@gmail.com
Kjell Welam, Äppelbo.
Telefon: 070-261 95 67 • e-post: kjell.welam@appelbo.net

Provregelkommitté
Sammankallande: Anders Morin, Kalix.
Telefon: 070-575 93 90 • e-post: amorin@live.se
Egon Rongdén, Torpshammar.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se
Thomas Jonsson, Kristineberg.
Telefon: 070-668 05 22 • e-post: thomas.jonsson@brinet.nu
Mats Thorneus, Kiruna.
Telefon: 070-517 46 61 • e-post: mats.thorneus@hotmail.com
Tommy Jonasson, Vindeln.
Telefon: 070-226 36 59 • e-post: jotoy56@gmail.com

Skallkungs- och NM-kommitté
Sammankallande: Åke Bäckström, Gräsmyr.
Telefon: 070-525 96 90 • e-post: akebac@gmail.com
Tommy Jonasson, Vindeln.
Telefon: 070-226 36 59 • e-post: jotoy56@gmail.com
Richard Svärd, Storuman.
Telefon: 070-578 88 94 • e-post: richard3911@gmail.com
Thomas Jonsson, Kristineberg.
Telefon: 070-668 05 22 • e-post: thomas.jonsson@brinet.nu
Tony Björklund, Ånge.
Telefon: 070-209 01 70 • e-post: tony.bjorklund@dekra.com

Utställnings- och Exteriörkommitté
Christina Hedlund, Piteå.
Telefon: 070-303 73 85 • e-post: christina.hedlund@pitea.se
Resultatansvarig utställningar
Berith Johansson, Åsele.
Telefon: 070-366 44 79 • e-post: tjaderfightens@hotmail.com

Dataansvarig jaktprov
Anders Lundberg, Rossbol
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Redaktör Ståndskall
Erika Eklund, Rökå
Telefon: 070-568 61 59 • e-post: standskall.ssf@gmail.com

Ansvarig utgivare Ståndskall
Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Ansvarig utgivare och webbredaktör för ssf-riks.se
Jonas Sunnari, Piteå.
Telefon: 070-283 24 80 • e-post: web.ssfriks@gmail.com

Valberedning
Sammankallande: Torleif Eriksson, Umeå.
Telefon: 073-038 82 03 • e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Anita Hästdahl, Ånge.
Telefon: 070-606 63 06 • e-post: anita.hastdahl@gmail.com
Örjan Fjellner, Vemdalen.
Telefon: 070-689 62 38 • e-post: vultureneck@hotmail.com

Revisorer
Peter Persson, Storuman.
Telefon: 070-920 62 05 • e-post: peter.persson@storuman.se
Göran Jönsson, Sollefteå.
Telefon: 070-673 69 15 • e-post: goranjagare1@gmail.com

SSF Riks
Adress:
Specialklubben för Skällande Fågelhundar
c/o Camilla Andersson
Skepparvägen 7, lgh 1102
155 91 Nykvarn

Organisationsnr: 894701-2806
BG: 5685-2544
IBAN: SE30 6000 0000 0008 1530
BIC: HANDSESS


Verksamhetsplan 2022

 Verksamhetsplan 2022


Styrelseprotokoll 2022

 Protokoll S1 4-5 mars
 Protokoll S2 8 april
 Protokoll S3 6 april, konstituerande
 Protokoll S4 3 maj
 Protokoll S5 23 maj
 Protokoll S6 8 augusti
 Protokoll S7 26 september
 Protokoll S8 18-19 november


Styrelseprotokoll 2021

 Protokoll S1 17 januari
 Protokoll S2 21 februari
 Protokoll S3 9 mars
 Protokoll S4 15 mars
 Protokoll S5 16 april
 Protokoll S6 17 april (konstituerande)
 Protokoll S7 12 maj
 Protokoll S8 28 maj
 Protokoll S9 9 augusti
 Protokoll S10 21 september
 Protokoll S11 19 oktober
 Protokoll S12 15 december


SSF Riksfullmäktige

dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2022
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2021
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2020
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2019
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2018


SSF Riks Verksamhetsberättelser

dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2021
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2020
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2019
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2018
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2017


Ekonomi

dfgdfg Budget 2022
dfgdfg Balansrapport 20211231
dfgdfg Resultatrapport 20211231


SSF Stadgar, manualer och regler

dfgdfg SKKs Policy för sociala medier
dfgdfg SSF Integritetspolicy
dfgdfg SSF Stagdar
dfgdfg SSF Stadgar Lokalklubbar
dfgdfg SSF Regelpärm rev B4
dfgdfg Manual för provledare
dfgdfg Manual för SSF RasData
dfgdfg Lathund för utst. katalog
dfgdfg Tjänstgöringsintyg Domare
dfgdfg Tjänstgöringsintyg Provledare
dfgdfg Provregler 2022-2027
dfgdfg Tolkningsanvisningar Provregler
dfgdfg Jaktprovsprotokoll 2022-2027
dfgdfg Jaktprovsprotokoll 2022-2027 skrivbar
dfgdfg Pejlanvändning vid jaktprov
dfgdfg Sponsorpaket för SSF


Tidningen Ståndskall

url-pic Äldre nummer av Ståndskall


Copyright © 2022 SSF-Riks