Om SSF

Specialklubben för skällande fågelhundar – SSF

SSF, Specialklubben för Skällande Fågelhundar, har funnits som specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) sedan 1967. Våra raser är Norrbottenspets och Finsk Spets. Vi har 10 lokalklubbar runt om i landet, från norr till söder, vilka du kan se i menyn till höger.

Vår ambition är att främja den jaktliga och exteriöra utvecklingen hos våra raser med inriktning främst på rasernas utveckling som skällande fågelhundar. Våra raser tillhör de friskaste och vi strävar efter att fortsätta hålla sjukdomsbilden så låg som möjligt.

Vi verkar också för skogsfågeljaktens rätta bedrivande, samt bevarande av den kultur, som ligger i de ursprungliga nordiska jaktformerna med skällande fågelhundar.

Våra verktyg för att främja våra ändamål är att anordna jaktprov och utställningar samt genom att tillhandahålla avelsrådgivning.

SSF Riks Styrelse

Jeanette Börjesson
Ordförande (Å)
Egon Rongdén
Vice ordförande (M)
Matilda Hansson
Kassör (J/H)
Cecilia Sjölund
Sekreterare (M)
Niklas Stöök
Vice sekreterare (J/H)
Anders Lundberg
Ledamot (J/H)
Therése Hampus
Ledamot (J/H)
Åsa Fjällborg
Suppleant (ÖN)
Erik Sundström
Suppleant (NN)
Göran Eriksson
Suppleant (S)
Kjell Welam
Suppleant (MS)

Hedersledamöter
Bernt Karlsson, Boliden. Tore Ögren, Arvidsjaur . Kjell Rosberg, Sorsele. Per-Alrik Frohm, Rönnbäck. Bengt Persson, Sollefteå. Birger Backebjörk, Hakkas. Seppo Savola, Finland. Staffan Forsslund, Storvik . Ingrid Frohm, Rönnbäck .

Arbetsutskott, AU
Jeanette Börjesson, Själevad.
Telefon: 072-503 92 05 • e-post: rinja02@gmail.com
Matilda Hansson, Fugelsta.
Telefon: 070-252 67 42 • e-post: ssf.matilda.hansson@gmail.com
Egon Rongdén, Torpshammar.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se
Cecilia Sjölund, Liden.
Telefon: 070-661 59 33 • e-post: ssfcissi@gmail.com

Avelsrådskommitté
Finsk Spets
Sammankallande: Jonas Carlsson, Torpshammar.
Telefon: 076-841 44 31 • e-post: jonascarlsson_@hotmail.com
Per-Ove Bergman, Gnarp.
Telefon: 070-361 12 94 • e-post: perovebergman@outlook.com
Niklas Stöök, Hammarstrand.
Telefon: 070-222 05 32 • e-post: niklasstook@gmail.com
Norrbottenspets
Sammankallande: Göran Hofling, Njurunda
Telefon: 076-848 42 03 • e-post: goran.hofling@gmail.com
Rickard Näslund, Tärnaby.
Telefon: 070-590 24 51 • e-post: nobsen.rickard@hotmail.se
Jeanette Börjesson, Själevad.
Telefon: 072-503 92 05 • e-post: rinja02@gmail.com

Nordiska samarbetskommittén
*** Vakant ***
Göran Hofling, Njurunda
Telefon: 076-848 42 03 • e-post: goran.hofling@gmail.com

Medlemsansvarig
Erik Sundström, Luleå.
Telefon: 070-377 62 23 • e-post: ssf.medlemskap@gmail.com
(Använd mail i första hand, telefon endast kvällstid)

Priskommitté
Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Åsa Fjällborg, Mattisudden.
Telefon: 070-202 20 27 • e-post: asa.fjellborg@gmail.com
Kjell Welam, Äppelbo.
Telefon: 070-261 95 67 • e-post: kjell.welam@appelbo.net

Marknadskommitté
Sammankallande: Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se
Göran Eriksson, Saxdalen.
Telefon: 076-104 86 40 • e-post: styggberget@hotmail.com
Theresé Hampus, Hede.
Telefon: 073-097 72 07 • e-post: halvarssontherese@gmail.com

Provregelkommitté
Sammankallande: Anders Morin, Kalix.
Telefon: 070-575 93 90 • e-post: amorin@live.se
Egon Rongdén, Torpshammar.
Telefon: 070-513 14 33 • e-post: egon.rongden@facipen.se
Roger Hedlund, Brunflo.
Telefon: 070-358 12 13 • e-post: pauliden@hotmail.com
Mats Thorneus, Kiruna.
Telefon: 070-517 46 61 • e-post: mats.thorneus@hotmail.com
Tommy Jonasson, Vindeln.
Telefon: 070-226 36 59 • e-post: jotoy56@gmail.com

Utställnings- och Exteriörkommitté
Christina Hedlund, Piteå.
Telefon: 070-303 73 85 • e-post: christina.hedlund@pitea.se

Resultatansvarig utställningar
Berith Johansson, Åsele.
Telefon: 070-366 44 79 • e-post: tjaderfightens@hotmail.com

Dataansvarig jaktprov
Anders Lundberg
, Rossbol
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Redaktör Ståndskall
Erika Eklund, Rökå
Telefon: 070-568 61 59 • e-post: standskall.ssf@gmail.com

Ansvarig utgivare Ståndskall
Jeanette Börjesson, Själevad.
Telefon: 072-503 92 05 • e-post: rinja02@gmail.com

Ansvarig utgivare och webbredaktör för ssf-riks.se
Anders Lundberg, Rossbol.
Telefon: 0768-300 317 • e-post: anders.lundberg@bahnhof.se

Valberedning
Sammankallande: Torleif Eriksson, Umeå.
Telefon: 073-038 82 03 • e-post: torleif.eriksson@gmail.com
Anita Hästdahl, Ånge.
Telefon: 070-606 63 06 • e-post: anita.hastdahl@gmail.com
Örjan Fjellner, Vemdalen.
Telefon: 070-689 62 38 • e-post: vultureneck@hotmail.com

Revisorer
Peter Persson, Storuman.
Telefon: 070-920 62 05 • e-post: peter.persson@storuman.se
Göran Jönsson, Sollefteå.
Telefon: 070-673 69 15 • e-post: goran.jagare@telia.com

SSF Riks
Adress:
Specialklubben för Skällande Fågelhundar
Fugelsta 251
844 97 Kälarne

Organisationsnr: 894701-2806
BG: 5685-2544
IBAN: SE30 6000 0000 0008 1530
BIC: HANDSESS


Verksamhetsplan 2021

 Verksamhetsplan 2021


Styrelseprotokoll 2021

 Protokoll S1 17 januari
 Protokoll S2 21 februari
 Protokoll S3 9 mars
 Protokoll S4 15 mars
 Protokoll S5 16 april
 Protokoll S6 17 april (konstituerande)
 Protokoll S7 12 maj
 Protokoll S8 28 maj
 Protokoll S9 9 augusti


Styrelseprotokoll 2020

 Protokoll S1 21-22 februari
 Protokoll S2 8 mars
 Protokoll S3 16 mars
     Bilaga 1 till S3
     Motion 1.1
     Motion 1.2
     Bilaga 2 till S3
     Motion 2
     Bilaga 3 till S3
     Motion 3
 Protokoll S4 23 mars
 Protokoll S5 19 april
 Protokoll S6 24 april
 Protokoll S7 25 april
 Protokoll S8 24 maj
 Protokoll S9 2 augusti
 Protokoll S10 27 september
 Protokoll S11 6 november
 Protokoll S12 29 november


SSF Riksfullmäktige

dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2021
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2020
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2019
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2018
dfgdfg SSF Riksfullmäktige protokoll 2017


SSF Riks Verksamhetsberättelser

dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2020
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2019
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2018
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2017
dfgdfg SSF Riks Verksamhetsberättelse 2016


Ekonomi

dfgdfg Budget 2021
dfgdfg Balansrapport 20201231
dfgdfg Resultatrapport 20201231


SSF Stadgar, manualer och regler

dfgdfg SKK Policy för sociala medier
dfgdfg SSF Integritetspolicy
dfgdfg SSF Stagdar
dfgdfg SSF Stadgar Lokalklubbar
dfgdfg SSF Regelpärm
dfgdfg Manual för provledare
dfgdfg Manual för SSF RasData
dfgdfg Lathund för utst. katalog
dfgdfg Tjänstgöringsintyg Domare
dfgdfg Tjänstgöringsintyg Provledare
dfgdfg Provregler 2017-2022
dfgdfg Provregler 2017-2022 Engelsk version
dfgdfg Tolkningsanvisningar Provregler
dfgdfg Jaktprovsprotokoll 2017-2022
dfgdfg Jaktprovsprotokoll 2017-2022 (skrivbar)
dfgdfg Lathund för Jaktprovsprotokoll
dfgdfg Pejlanvändning vid jaktprov
dfgdfg Sponsorpaket för SSF


Tidningen Ståndskall

url-pic Äldre nummer av Ståndskall


Copyright © 2022 SSF-Riks