SSF

ssf 1 vit
Röjans Vandringspris Anders Lundberg 18 september, 2017
PRISER

Röjans Vandringspris

Till SSF’s 50-årsjubileum 2017 skänkte Thommy Svevar, Finland, en skulptur föreställande en tjäderhöna till SSF med tanken att vi skulle inrätta ett pris riktat till våra kvinnliga medlemmar.

Detta föranledde att vi skapade ett pris som vi kallat Röjans Vandringspris. Priset består av att tjäderhönan Röjan tillfaller vinnaren under ett år samt en tavla av konstnären Göran Boström som vinnaren får behålla.

Prisutdelningen sker på Riksårsstämman och vinnaren inbjuds av SSF Riks.

Statuter (uppdaterade enligt beslut på Riksfullmäktige 2023)

Detta pris är endast öppet för kvinnliga hundförare. Hundföraren behöver ej vara hundägare. Dock ska hundföraren vara medlem i SSF vid provtillfället.

Priset tillfaller den kvinnliga hundförare som under kalenderåret uppnått den högsta poängen på antingen utlyst eller rörligt jaktprov avlagt i Sverige.

Not: Statuterna uppdaterade enligt beslut på Riksfullmäktige 2023. Kvalificeringstiden ändrad från jaktprovssäsong till kalenderår. Detta innebär att det blir 2 vinnare för år 2023.

Den hundförare som vill göra anspråk på priset måste själv anmäla detta till priskommittén senast den sista januari. Anmälan ska innehålla hundförarens namn, hundens namn och reg.nr, datum för provet och poäng.

Om två eller fler hundförare uppnått samma poäng, har den yngsta hundföraren företräde.

Vinnare av Röjans Vandringspris

ÅrHundförareHundPoäng
2023Sandra JohanssonSE33257/2018 Tiurbakkens Sappo80
2022Elisabet LaestanderSE19441/2018 Skarjaks Guld-Stina86
2021Irene LundmarkSE24145/2017 Raste84
2020Malin NordinSE15520/2014 Brattstans Tyra92
2019Miranda FringsSE53574/2016 Poju86
2018Malin NordinSE15520/2014 Brattstans Tyra79

ÖVRE NORRBOTTEN

Välkommen till SSF Övre Norrbotten!
Vill du veta mer om oss eller bli medlem,
kontakta personen nedan.

Kontaktperson:
Åsa Fjällborg, sekr
Mobil: 070-2022027
Mail: asa.fjellborg@gmail.com

NEDRE NORRBOTTEN

Välkommen till SSF Nedre Norrbotten! Vill du veta mer om oss eller bli medlem, kontakta personerna nedan eller besök vår hemsida.

Kontaktperson:
Catharina Lundberg, sekr.
Mobil: 072-5453880
Mail: catharinaselstrom@hotmail.com

VÄSTERBOTTENS KUSTLAND

Välkommen till SSF Västerbottens Kustland! Vill du veta mer om oss eller bli medlem, kontakta personerna nedan.

Kontaktperson:
Fredrik Vennberg, sekr.
Telefon: 073-1812978
Mail: fredrik.vennberg@umea.se

VÄSTERBOTTENS LAPPMARK

Här kan ni få information om jaktprov och utställningar inom klubben. Vi har även en Facebookgrupp som heter SSF Västerbottens lappmark.

Kontaktperson:
Richard Svärd, sekr.
Mobil: 070-5788894
Mail: richard3911@gmail.com

ÅNGERMANLAND

Välkommen till SSF Ångermanland! Vill du veta mer om oss eller bli medlem, kontakta personerna nedan eller besök vår hemsida.

Kontaktperson:
Ia Olsson Widén, sekr.
Telefon: 070-2582593
Mail: ia.olsson@hotmail.com

JÄMTLAND / HÄRJEDALEN

Välkommen till SSF Jämtland/Härjedalen! Vill du veta mer om oss eller bli medlem, kontakta personerna nedan eller besök vår hemsida.

Kontaktperson:
Roger Hedlund, sekr.
Mobil: 070-358 12 13
Mail: roggahedlund@gmail.com

MEDELPAD

Välkommen till SSF Medelpad! Vill du veta mer om oss eller bli medlem, kontakta personerna nedan eller besök vår hemsida.

Kontaktperson:
Björn Karlsson, sekr.
Mobil: 070-626 68 67
Mail: byggaren28@gmail.com

GÄVLEBORG

Välkommen till SSF Gävleborg! Vill du veta mer om oss eller bli medlem, kontakta personerna nedan eller besök vår hemsida.

Kontaktperson:
Henrik Wiström, sekr.
Mobil: 070-3199481
Mail: henrikwistrom@hotmail.com

MELLANSVERIGE

Välkommen till SSF Mellansverige! Vill du veta mer om oss eller bli medlem, kontakta personerna nedan eller besök vår hemsida.

Kontaktperson:
Ronney Skoog, sekr.
Telefon: 070-3140172
Mail: ronney@skoog.biz

SYDSVERIGE

Välkommen till SSF Sydsverige! Vill du veta mer om oss eller bli medlem, kontakta personerna nedan.

Kontaktperson:
Lars Sjöberg, sekr.
Mobil: 070-5888529
Mail: sjoeberg_l@hotmail.com

Just nu pågår en uppdatering av hemsidan.

Det kan hända att vissa länkar inte fungerar eller att viss information inte är uppdaterad men arbete pågår så vänligen ha överseende med att det kan se lite konstigt ut här och var.