Stipendium för ungdomar – ansökan senast 31 mars

Ulla Segerström & Bertil Sted-Grens Minnesfond

Fonden har till ändamål att ge ungdomar mellan 16–25 år tillfälle att förkovra sig inom hundsporten genom ett resestipendium.
Stipendiaten ska ha visat stort intresse för hunden och aktivt deltagit i olika verksamheter, som till exempel utställning eller prov.
Sista ansökningsdag: 31 mars

https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/fonder/minnesfonder/ulla-segerstrom-bertil-sted-grens-minnesfond/